اموزش چندتا کردن برنامه ها Multi App Tutorials for non-rootkit

اموزش چندتا کردن برنامه ها برای گوشی های روت نشده Multi App tutorials for non-rootkit   App Cloner نرم افزاری حرفه ای و کاربردی برای نصب چندین نسخه از یک نرم افزار می باشد .Multi App Tutorials برنامه هایی که توسط این نرم افزار شبیه سازی می کنید می توانند به صورت موازی و در کنار هم و بدون اجرا شوند . با استفاده…

دسته بندی
جدیدترین برنامه ها و بازی ها